Pályázat 2. – Erasmus+ Biztonság

2019 októberében indult el a „Légy Biztonságban” Erasmus+ projektünk.

Biztonság és védelem.
A gyermek kiszolgáltatott abban a világban, melynek rendszerét és szabályait nem ismeri.
A sérült gyerekre, aki nehezebben érti meg az őt körülvevő világ jelzéseit, ez még fokozottabban igaz.


A figyelemzavar, koncentrációs problémák, kognitív képességek fejletlensége nehezíti a szabályok felismerését és annak következetes betartását. Súlyosbítja a nehézségeket, ha az SNI-s gyerek családi környezete miatt halmozottan hátrányos helyzetűnek számít, mert akkor egyáltalán nincs
a családi környezet részéről megfelelő útmutatás, ami a gyermek egyértelmű kiszolgáltatottságához vezet. A partnerség iskoláinak tanulói többnyire hátrányos helyzetű SNI-s gyerekek. Számukra a társadalmi beilleszkedés fontos részét képezi az a felvilágosító munka, amely arra irányul, hogy megakadályozza a gyerekek áldozattá válását az őket körülvevő környezetben.

A projekt célja, hogy megtanítsa a gyerekeket a biztonságos közlekedés és a biztonságos internet használatára. A cél érdekében fejleszti az SNI-s gyerekek részképességeit és megtámogatja
a kognitív funkciók megfelelő működését. A színes, játékos fejlesztő feladatokba ágyazott tanulás során a gyerekek megismerkednek a közúti táblák jelentésével, a járművek fajtáival, a különleges járművek jelzéseivel, hívószámával, az azokon dolgozó emberek munkájával .Megtanulják a helyes közlekedési morált és azokat a szabályokat, melyeket következetesen be kell tartaniuk az önálló életvitel során. Megismerik a különféle informatikai eszközök helyes használatát. Tanulmányozzák a közösségi oldalak előnyeit és megtanulják, hogyan kerüljék el, hogy csalók áldozatává váljanak.

Munkatársak közös, rövid távú képzése keretében a partnerségben négy határon túli speciális iskola vesz részt.

A magyarországi Pécsi Éltes EGYMI iskola állatasszisztált terápiás foglalkozások és tanórák keretében mutatja be azokat a módszereket, mellyel a közlekedésbiztonságot igyekeznek erősíteni az SNI-s gyerekeknél.

A szlovákiai, magyar tannyelvű speciális iskola (Specalna zakladna skola, Specialis Alapiskola) színjátszó csoportjának közreműködésével, előadások alatt és az azt követő csoportos megbeszéléseken igyekszik fejleszteni a gyerekekben a helyes közlekedési morált. Emellett jól felszerelt műhelyükben közlekedési eszközök elkészítésére és közlekedési útvonalak lemodellezésére tanítják meg a partnerség iskoláinak pedagógusait.

A szlovéniai 2. számú kétnyelvű speciális iskola (DOS II Lendava ) a mesejóga módszerével igyekszik megtámogatni a közlekedésbiztonságot. A jóga meditatív világán keresztül ,mesehallgatás közben, zenével és mozgásokkal kísérve tanítja meg a gyerekeket a közlekedési szabályokra, a helyes viselkedési morálra és mindazokra az ismeretekre, melyek segítik az önálló közlekedés megalapozását az SNI-s gyerekeknél.

Végül egy erdélyi speciális iskola(Scoala Gimnaziala Speciala Sfintu Gheorghe) módszerét ismerhetik meg a partnerség pedagógusai. A gyerekek előadások, beszélgetések, ice-breaking tevékenységek, óralátogatások, műhelymunkák, viták és játékok után megtanulják a biztonságos internethasználat alapjait, megtanulnak segítséget kérni kortársaktól, szülőktől, tanároktól.