Pályázat 3. – Lépésről lépésre az integrációért

2019 októberében indult el  a „Lépésről-lépésre az integrációért” Erasmus+ projektünk. A projekt keretében 2 éven keresztül az EGYMI-ben dolgozó gyógypedagógus kollégáink, illetve a gyógypedagógiai munkát segítő asszisztensek, külföldi mobilitásokon vehetnek részt. A mobilitások célja olyan szaktudás megszerzése nemzetközi környezetben, ami nagyban segíti majd az Éltes EGYMI-ben folyó oktató-nevelő munkát.


A projekt fő céljai az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének segítségével az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges újabb terápiák felkutatása, az integráció fokának növelése a külföldön megtanult új tanítási módszerek bevezetésével, és az iskolai szakemberek mentálhigiénés megsegítése az eredményesebb oktatás-nevelés érdekében.

Az idegen nyelvi képzések lehetővé teszik a tantestületben további kollégák bevonását pályázatok felkutatására és megírására.

Az idegen nyelv ismerete lehetőséget ad szakmai külföldi folyóiratokban megjelent cikkek fordítására. Ezáltal bővülhet a módszertani eszköztár, ami korszerű tanítási módszerek elterjedését teszi lehetővé.

Az iskolai munka fő fejlesztési területéhez tartozik a délutáni, tanórán kívüli idő és a kollégiumi élet színesebbé tétele. A választott kurzusok egy része lehetőséget kínál a tanórán kívüli foglalkozások és a kollégiumi élet színesítéséhez. Ezeknek, az iskolai neveléshez kapcsolódó területeknek a fejlesztése, segíti a gyerekek önállóvá válását, ami fontos szülői igény is a speciális szükségletű tanulók esetében.

A külföldi kurzusokon való részvétel olyan speciális módszerek megtanulását eredményezik, melyek hatékonyan hozzájárulnak az SNI-s gyerekek egyéni szükségleteinek kielégítéséhez, eredményesebb felzárkóztatásukhoz a társadalmi integráció érdekében. Ezek a kurzusok kihatnak a személyiségfejlesztés, közösségépítés, eredményesebb életvezetés és kreatívabb tanulás területeire. A művészetterápia bevezetése erősíti a gyerekek önkifejezési igényét, segíti a

közösségben való együttműködést, miközben folyamatosan pozitív megerősítést ad a gyerekek számára. A jóga módszere növeli a gyermek önállóságát és csökkenti a mindennapos stresszt. A több érzékre ható játékos tanulás és az új „kinti” környezetbe helyezett tanulás kitágítja a hagyományos osztálytereket mind szakmai, mind pedig eszközök tekintetében.

A külföldi szakmai látogatások lehetőséget adnak arra, hogy meglévő terápiás programjainkat megújítsuk, illetve újabb terápiákkal ismerkedjünk meg. Az új terápiák bevezetése hozzájárul az iskolában folyó terápiás munkák személyiségfejlesztő hatásaihoz, hosszabb távon a szociális hátrányok enyhítéséhez. A terápiák fejlesztik a tanulási részképességeket, miközben pozitív élményt adnak a gyerekek számára. Nagyban segítik a beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, A külföldi iskola öko programja lehetőséget biztosít már meglevő

környezetvédelmi programunk kiteljesedéséhez, illetve egy még tudatosabb természethez közeli gondolkodás kialakításához.

A kurzusok, a szakmai látogatások, valamint az ezeket megelőző nyelvi tanfolyam jó lehetőséget kínál arra, hogy pedagógusaink, pedagógiai asszisztenseink, a munkában és a magánéletben megtalálják az egészséges egyensúlyt.