Pályázat 5. – Erasmus akkreditáció Pécsi Éltes EGYMI

Az Erasmus akkreditációs pályázat lényege, hogy a benne megfogalmazott Erasmus tervnek illeszkednie
kell az intézmény már meglevő tapasztalataihoz és további céljaihoz. A kitűzött célokra épülő
eredmények aztán valós hasznot hoznak az intézmény életében és ezáltal hozzájárulnak a tanulók
igényeihez igazított oktatás és nevelés színvonalának emeléséhez.
 
A Pécsi Éltes EGYMI által kitűzött,
Erasmus akkreditációs pályázatban szereplő célok a következőek:
 
Idegen nyelvi kompetenciák erősítése
Új tanulási módszerek, technikák elsajátítása
Környezettudatosabb gondolkodás kialakítása
Tehetséggondozás
Stresszkezelés a tanári kiégés ellen
Digitális kompetenciák fejlesztése
Esélyegyenlőség
A pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében kollégáink külföldi szakmai mobilitásokon vesznek részt. A pályázat keretében diákjaink is utaznak külföldi mobilitásokra. A mobilitások keretében tanulóink részt vesznek a fogadó ország iskoláinak tanulási és szabadidős tevékenységeiben. A 2027-ig tartó akkreditációs pályázat keretében előreláthatóan 62 mobilitás teljesülése várható.
2023-1-HU01-KA121-SCH-000137938 sz. Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata
keretében iskolánk 63 985 eurót nyert 32 mobilitásra. A szakmai utak a 2023-2024-es tanévben valósulnak meg.