„A finn megközelítés a diákok jólétéhez: hogyan kell több tevékenységet, szórakozást és örömöt hozni az osztályteremben”

 
 

Nemzetközi Kurzus

 

Erasmus+ Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

2019-1-HU01-KA101-060334 számú” Lépésről lépésre az integrációért”

 

Olaszországot választottam, ahol egy angol nyelvű kurzuson vehettem részt 2019 .október 14-19-ig.

A kurzus neve a következő volt:

 „A finn megközelítés a diákok jólétéhez: hogyan kell több tevékenységet, szórakozást és örömöt hozni az osztályteremben”

A kurzus minden várakozásomat felülmúlta. A kurzus hétfőtől-péntekig napi öt órában zajlott egy finn nemzetiségi oktatóval. A mi csoportunk hét főből állt a világ minden tájáról érkeztek, tanulni vágyók úgy, mint: Új-Zélandról (négy fő), Szlovákiából, Ciprusról és jómagam Magyarországról. Az oktatás nagyon interaktív, gyakorlatias és színvonalas volt. Ebben az öt napban számos új pedagógiai irányzatot, meditációs, relaxációs technikát, kooperatív technikát, differenciálást elősegítő technikákat és mozgásneveléssel kapcsolatos technikát tanulhattam.

A tanfolyamon tanultak nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megreformáljam pedagógiai elveimet és színesítsem a tanítással töltött óráimat így érdekesebb tanórákat állíthatok össze a gyerekeknek, akik ettől motiváltabbak lesznek és jobban teljesítenek majd, amellett, hogy a gyerekek boldogan fejlődnek, tanulnak az órákon, foglalkozásokon egyaránt.

A kurzus abban is segített, hogy megtanuljam, hogyan  fűzzem a fizikai aktivitást az iskolai tanórákhoz, ha látom, hogy a gyermekek figyelme lankad. Ugyanakkor szeretném, hogy ez a tevékenység kapcsolódjon didaktikailag a tananyaghoz.

A tanfolyamra nem csak gyermekközpontúság volt a jellemző, hanem figyelmet szenteltek a pedagógusok, hogylétére és mentális egészségére. Ezért számos kiégés elleni technikával ismertettek meg minket. Ez a része a kurzusnak azért  tetszett, mivel ez volt az első olyan tanfolyam, ahol a pedagógusok fizikai és szellemi állapotával kapcsolatos információkkal és hasznos tanácsokkal láttak el.

Úgy gondolom, ha a pedagógusnak nincs megfelelő mentális egészsége és megfelelő motivációja, hogy is tudná motiválni és érdemben nevelni-oktatni a gyermekeket.

 

Számomra ez a tanfolyam hasznos volt abban is, hogy előzetes tudásomat  elmélyítsem, bővítsem és szemléletmódomon változtassak. Mindemellett külföldi kollégákkal és az ő iskolarendszerükkel, rövid pedagógiai programjukkal is megismerkedhettem ahonnan szintén sok pedagógiai módszert tanulhattam.. A mi intézményegységünket is bemutathattam és az itt folyó komplex pedagógiai munkánkat, amiből a tanfolyamon lévő csoporttársaim tanulhattak .Így remek kapcsolatrendszer alakult ki a közel egy hetes munkánk, képzésünk során.

 

Végezetül a tanfolyamon tanultakat munkatásaim körében egy prezentáció formájában bemutattam majd élményeimet és a tanultakat legjobb tudásom szerint tovább adtam.

Fontosnak tartom, hogy iskolánkban a külföldön tanult és már több országban régóta alkalmazott és bevált módszereket közvetítsük, kollégáink felé, illetve próbáljuk ki ezeket a pedagógiai módszereket is, ha lehetőségünk van rá a pedagógiai programunk keretein belül.

 

Bízom benne, hogy a jövőre nézve lesz, még ilyen vagy ehhez hasonló pályázati lehetőségünk és izgatottan várom a további kollégáim élménybeszámolóját, akik szintén részt vesznek a mobilitási pályázatban.

                                                                                                  Miklósné Hamarics Kitti