„A gyermek az első: Montessori, Reggio Emilia módszer és más alternatív megközelítések”

Erasmus+ beszámoló

 

Az Erasmus+  mobilitási pályázat jóvoltából 2019.11.11-16-ig, Olaszországban, Firenzében részt vehettem egy pedagógus továbbképzési kurzuson. A kurzus pontos megnevezése a következő volt:

„A gyermek az első: Montessori, Reggio Emilia módszer és más alternatív megközelítések”

Érdeklődésemet és figyelmemet felkeltette maga a cím is, korábbi tanulmányaimban és munkám során gyakran találkoztam a Montessori pedagógia elméleti és gyakorlati alkalmazásával. Montessori alaptanfolyamot végeztem, számos gyakorlatot és a szemléletet alkalmazok a gyermekekkel folytatott munkám során. Érdekelnek az új alternatív pedagógiai módszerek, megközelítések, ezért nagy örömömre szolgált és egyértelművé tette a választásomat a kurzuson való részvételi lehetőség. A tanfolyamról csak pozitív tapasztalataim vannak, számomra több szempontból is hasznos volt, a várakozásaimat felülmúlva. Maga az elméleti és gyakorlati oktatás 5 napon keresztül interaktív formában zajlott, egy színes nemzetközi kiscsoportban. A csoportunkat 10 fő alkotta, mind gyakorló, kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok- horvát, spanyol, olasz, indonéz és én, mint magyar nemzetiségű. Angol nyelven tudtunk egymással kommunikálni. Mindenki ismerte az olasz eredetű Mária Montessori pedagógia irányelveit, eszközeit. A különböző országok pedagógusai az intézményükben alkalmazzák ezt a szemléletet és használják is a gyakorlatban az eszközök nagy részét, ezért sok közös téma adott volt, valamint az érdeklődési körünk is megegyezett. Egymás megismerését segítették a vezetett élménypedagógiai, ismerkedési játékok, a kötetlen csoportos beszélgetések egy-egy adott témával kapcsolatban.

A személyes beszámolók, prezentációk bemutatásával mindenki ismertette az intézményrendszert ahol dolgozik, a pedagógiai programjukat és a saját munkáját, személyes sikereit, nehézségeit. A prezentációmban kiemeltem az intézményünkben folyó komplex pedagógiai munkát, az alkalmazott terápiákat. Nagy érdeklődés fogadta a szenzomotoros mozgásfejlesztés (TSMT) és a konduktív pedagógia ismertetését, szemléltetését. Az autizmussal élő gyermekeknél alkalmazott speciális módszerek és alternatív kommunikációs technikák szintén az érdeklődés fókuszába kerültek, tapasztalatokat cseréltünk, megerősítéseket kaptunk egymástól és új gyakorlatokat tanulhattunk.

A kurzus célja az volt, hogy Susan Gagliano vezetésével megismerjük, összehasonlítsuk  és megvitassuk  a gyermekek számára legmegfelelőbb 20.századi oktatási megközelítéseket, elemezve Waldorf, Steiner, Montessori és Loris Malaguzzi Reggio Emilia oktatási  rendszerét. A gondolkodásunkat, tanítási módszereink átgondolását a pozitív oktatás és pszichológia megismerése által, a gyermek fejlődése tükrében újra értelmeztük. Az oktató nagy figyelmet és időt fordított arra, hogy mindenki véleményt nyilvánítson, megossza saját tapasztalatait, észrevételeit.
Az elméleti oktatást színesítette a gyakorlati tapasztalatszerzés, érzékenyítés, Bruno Munari „Playing with Art” (Játék a művészettel) módszerének megismerése által. A papíron végzett alkotások, a különböző anyagok és technikák kipróbálása során, mint festés, rajzolás, tépés, ragasztás, hajtogatás – átélhettük az önfeledt gyermeki szabadság és kreativitás kibontakozását, örömét.

A kurzus második napján sikerült Susannak megszerveznie, hogy látogatást tehessünk a helyi Pestalozzi iskolában. Az igazgató nagyon szívélyesen fogadott bennünket és ismertette az iskola történetét, működését, a helyi tantervet, különösen kiemelve az értékrendszerüket, szemléletüket, mely alapján a gyermekek oktatása, nevelése történik. Integrált iskolaként működnek, a másság elfogadása természetes számukra. Autista és egyéb fogyatékos tanulóik felé különös figyelemmel fordulnak, segítenek nekik mind a diákok és tanárok egyaránt.  Az iskola épületét, udvarát személyenként két kisdiák mutatta meg, körbevezetve.  Hasznos és követendő tapasztalat volt számomra, az a jó gyakorlat, hogy a délutáni foglalkozások műhelymunkák, szakkörök keretében, összevont, vegyes csoportokban szerveződnek a tanulók érdeklődési körének, tehetségének kibontakoztatása szerint. Sokféle szakkör működik, szem előtt tartva az egyéniséget, egymás tiszteletét, elfogadását, kooperatív technikákat alkalmazva az ismeretszerzésre. Lehetőséget biztosítottak, nyitottan fogadva, hogy bekapcsolódjunk az egyes műhelyek foglalkozásaiba,

A kurzus egy hete alatt a látott és megismert alternatív módszerek által gyakoroltuk a kritikus és kreatív gondolkodási készségeket. Megtapasztalhattunk olyan tanulási-tanítási modelleket, környezetet, ahol a gyermekközpontúság, a függetlenség, a szabadság, a tisztelet és a globális fejlődés érvényesül.
A szervezők-oktatók kiemelten figyeltek arra, hogy kulturális programokat biztosítsanak, ajánljanak számunkra.
A képző központ történelem-olasz nyelv oktatója, idegenvezetőként, az egyik délután belvárosi sétával egybekötve mesélt a város múltjáról, megmutatta a nevezetességeket, a legrégebbi épületeket, történelmi anekdotákkal szórakoztatva minket.
Megismerhettük a helyi különlegességeket, a gasztronómiai sajátosságokat, a szokásokat.
A kurzus zárásaként egy közös, szervezett kiránduláson volt lehetősége mindenkinek kedve és érdeklődése szerint részt venni, idegenvezetők kíséretében. Az egy napos utazás során Firenze környékét, a Toszkán vidéket mutatták be, nagyon sok történelemi ismeretet, érdekességet megosztva. Ellátogattunk Siennába, rövid sétát tettünk San Giminianó történelmi falai között és megkóstolhattuk a helyi étel és italkülönlegességeket.
Az egy hét alatt sok új tapasztalattal lettem gazdagabb, gyakorolhattam a nyelvet, új kapcsolatokra tettem szert. A tanult elméleti és gyakorlati ismereteket a munkámba építve tudom alkalmazni, és a megszerzett tudást különböző formákban szeretném átadni a munkatársaimnak.

Köszönöm a nagyszerű lehetőséget a részvételre!

 

 

 

                                                                                              Varga Anita

                                                                                   Gyógypedagógus, Tsmt-terapeuta