Fluency & Language Development for Educational Staff (Angol nyelvi tanfolyam)

Erasmus beszámoló

2021.augusztusában három kollégámmal együtt angol nyelvtanfolyamon vettünk részt Máltán. A tanfolyamot a helyi egyik felnőttképző intézet az ETI MÁLTA rendezte. A tanfolyam elején szintfelmérő tesztet töltöttünk ki, illetve helyben kommunikációs gyakorlaton vettünk részt. Ezeknek a gyakorlatoknak az volt a célja, hogy a képző intézmény, minden hallgatóját a neki megfelelő szintű csoportba tudja besorolni. Ez lehetőséget adott arra, hogy a világ minden tájáról érkezett hallgatók, a tudásuknak megfelelő oktatásban részesüljenek.

A nyelvtanfolyamon elméleti tudásunk is gyarapodott, de emellett leginkább gyakorlati készségeinket fejlesztették. A sok csoportmunka lehetőséget adott arra, hogy más anyanyelvű személyek angol kiejtésével ismerkedjünk. A digitális eszközökön meghallgatott párbeszédek, történetek szövegértésünket segítették. A szituációs gyakorlatok a mindennapi szókincs gyarapításához segítettek hozzá. A tanulási hét végére a páros-és csoportmunkák eredményeképpen a hallgatók megismerték egymást. Címcserékre, facebook elérhetőségek cseréjére került sor. Azóta is levelezésben vagyunk lengyel barátainkkal. A folyamatos angol nyelvű levelezés tovább javítja szókincsünket és szövegértésünket és hozzájárul további Erasmusos kapcsolatok felkutatásához.

                                                                                                     Pabstné Adorján Zsuzsanna

                                                                                                     Róthné Gregin Timea

                                                                                                     Cséplő Ágnes

                                                                                                     Németh Gábor