Barcelona

2022 májusában „ Art as Therapy: Self-Expression and special Needs in Art
Education” címmel művészetekkel foglalkozó tanfolyamon vettem részt
Spanyolországban, Barcelonában.
A művészetekkel kapcsolatos tevékenység erős terápiás erővel bír. Elősegíti,
hogy erősödjön a tanulók önkifejezése, növekedjen önismeretük és erősödjön
empátiás képességük közvetlen környezetük irányába. A művészet lehetőséget
ad arra, hogy a tanulók könnyebben beilleszkedjenek az iskolai közösségbe,
ezáltal erősödik kommunikációjuk.
A művészettel foglalkozó tanfolyamon olyan csoportos és szerepjátékos
tevékenységekben vettem részt, melyeket jól tudok használni az SNI-s tanulók
esetében. Megismertem a festészet, 3D, kollázs, vegyes technika és fényképezés
technikáját. Munkám során jól tudom alkalmazni a művészet terápiás jellegét arra,
hogy biztonságos környezetet biztosítsak a tanulóimnak.
A megtanult terápia jól kiegészíti a tanulási tevékenységet és lehetőséget ad az új
ismeretek hosszú távú megőrzésére. Munkám során arra törekszem, hogy a
megtanult művészeti terápia egyes elemeit bemutassam kollégáim számára.
Igyekszem a magyar nyelv és irodalom órák szerves részévé tenni a művészeti
terápiát, annál is inkább, hiszen a művészet fontos kiegészítője az emberi életnek.
A gyerekek vágya az önkifejezés és ezek a megtanult technikák segítik a
gyerekeket abban, hogy megvalósítsák önmagukat. Délutáni szabadidős
művészeti szakkör segítségével a tanult technikák sok gyermek számára
megtaníthatók lesznek.

Pabstné Adorján Zsuzsanna

Képek