Iskola látogatás Ciprus

A ciprusi szakmai hét alatt két Erasmus projekttel ismerkedtünk meg. „ A mindannyian mások vagyunk, de ugyanúgy mosolygunk „ projekt a kultúra fontos szerepéről szólt az emberek életében. Bár az országok kultúrája sok vonatkozásban eltérést mutat, mégis fel kell ismernünk, hogy a különbözőségek mellett, mennyi közös dolog található az egyes országok kultúrájában. Az iskola diákjai speciális igényű gyerekek, akik közül sokan megtapasztalják a kirekesztést, megbélyegzést, rasszizmust, egyes esetekben akár a bántalmazást is. A projekt igyekszik megtanítani a gyerekeknek, hogy a különbözőség nem rossz dolog, a sokszínűség gyönyörködtet, és másnak lenni jó és felvállalandó dolog.

A projekt során a gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy az utazás alatt megismerjék más országok történelmét, szokásait, hagyományait. A tapasztalatok segítették a diákokat abban, hogy gondolkodásmódjuk szélesedjen és a világot, mint globális egészet ismerjék meg.

A projekt során diákok és tanárok olyan új innovatív módszerekkel ismerkedtek meg, melyek növelték saját intézményükben a sokszínűségre nevelés hatékonyságát. Különböző tapasztalati tevékenységeken keresztül, mint a hagyományos játékok, táncok, ételek, jelmezek, szokások, eltérő nyelv, felkeltették a diákok érdeklődését a másság, a sokszínűség iránt.

A projektben fontos szerepet kapott a tanulók és tanárok kompetenciájának fejlesztése az IKT tanulási célú felhasználásban. A mai kor fontos elvárása, hogy a speciális szükségletű gyerekek, és az őket tanító felnőttek is képesek legyenek weboldalon, Facebookon való tevékenységre.

Az iskola másik projektjének címe:” Európai fiatalok-lelkiismeretes és biztonságos világpolgár.

A projekt arra világít rá, hogy a multinacionalizmus és a biztonság összefüggő fogalmak, hiszen a migráció olyan erőt képvisel az Európai Unión belül is, amit nem lehet félvállról venni.

A projekt célja, hogy a résztvevők jobban megértsék a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket, nagyobb toleranciát mutassanak az eltérő kultúrájú, vallású emberek iránt.

A más tanárokkal való találkozások, tapasztalatcserék lehetőséget adjanak arra, hogy a projekt témájához kapcsolódó tananyagok és eszközök közös létrehozására kerüljön sor.

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy az IKT felhasználásával, az angol nyelv közös használatával, mind a tanárok, mind pedig a diákok ilyen irányú készségei, képességei fejlődjenek.

Mindkét projekt megírásában, a részt vevő országok, közösen tevékenykedtek. A szakmai út során megismertük azokat a technikákat, ahogyan a ciprusi iskola felkutatta nemzetközi partnereit. Megismertük azokat az eszközöket, melyeken a különböző nemzetek, a projekt ideje alatt, majd azt követően is, tartották a kapcsolatot .Az iskola falán számos színes dokumentum, képanyag tanúskodott arról a következetes Erasmus munkáról, mely a disszemináció részét képezi. A találkozó fontos részét képezte a pandémia alatti oktatás és Erasmus találkozók megismerése. Olyan új módszereket, technikákat ismertünk meg, melyek lehetővé teszik, hogy a speciális szükségletű gyerekek és szüleik is aktívan tevékenykedjenek az Erasmus projektben.

A szakmai út végén mindkét iskola megfogalmazta egy közös szakmai együttműködés lehetőségét. A partnerségi pályázatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy iskoláink közös célokat fogalmazzanak meg és azok mentén közös tevékenységek kerüljenek kidolgozásra.

 

Pabstné Adorján Zsuzsanna

 

Fényképek