Drámai technikák: önkifejezési, kommunikációs és szociális készségek fejlesztése minden tanuló számára

2023. 10.09.-10.14. között vettem részt Firenzében, a Europian Teacher Academy központjában egy tanfolyamon, melynek, címe: Drama Techniques: Developing Self-Expression, Communication and Social Skills for All Students. Magyarul: Drámai technikák: önkifejezési, kommunikációs és szociális készségek fejlesztése minden tanuló számára. 

A kurzus angol nyelvű volt, ennek köszönhetően a mobilitás alkalmával idegen nyelvi kompetenciáim fejlődtek, szakmai szókincsem bővült. 5 országból 14 fővel vettünk részt a képzésen. Csoport- és páros munkákban dolgoztunk együtt, átadtuk egymásnak tapasztalatainkat, szélesedett látókörünk. Improvizációk, szimulációk, történetmesélés, szomatikus technikák és játékok segítségével, aktív részvétellel sajátítottuk el a drámai technikákat.

Új módszereket ismertem meg a részvétel, a motiváció, az önbizalom, az önkifejezés és az együttműködési szellem fokozására az osztályteremben, valamint a konfliktuskezelésre, a tanár-diák kapcsolat megerősítésére. Megtanultam, hogy inkább facilitátorként, mint tanárként vállaljak szerepet, így a diákjaim saját tanulásuk főszereplőjévé válnak. A kurzus abban is segített, hogy megfeleljek azoknak a diákoknak, akiknek nehézségei vannak szociális és kommunikációs készségeikkel (pl.autizmus spektrumzavarral, ADHD-vel, érzelmi és viselkedési nehézségekkel küzdő tanulók).

A dráma életre keltheti a tanulást, gyakorlatiasabb, kreatívabb, kifejezőbb és élvezetesebb órákat lehet tartani a segítségével. Az elméleti részen kívül, gyakorlati feladatokon keresztül elsajátítottam, hogyan lehet a drámát tanulási eszközként használni, a szociális és kommunikációs készségek fejlesztésében. Mindezt tanórákon és azokon kívül is hasznosíthatom, hatékonyabban tudok segíteni tanítványaimnak a kommunikáció területén.

Szabadidőnkben a tanfolyam többi résztvevőjével kulturális programokon vettünk részt, jobban megismertük egymást. A csoport tagjaival azóta is tartjuk a kapcsolatot.

 

Schell Józsefné

 

 

fényképek