We are all special: inclusion and support for students with special needs in and out of the classroom

A 2022/23-as tanévben vettem részt Erasmus+ előadásokon, amik felkeltették az érdeklődésemet. A mobilitási projektekben részt vett kollégák megosztották új élményeiket, bemutatták a képzésen elsajátított ismereteiket és ez számomra is nagyon jó lehetőségnek tűnt. A következő tanévben kezdtem el szervezni az utat, mely egy hosszabb kutatómunkával indult. Végig olvastam több kurzus leírását is, szelektáltam köztük és végül kiválasztottam a szakmai fejlődésemet leginkább támogató képzést. A választott kurzus több városban is elérhető, ezek közül egyéni preferencia alapján választottam. Korábban még sosem jártam Spanyolországban, Barcelona csodálatos épületeit és nevezetességeit pedig mindig is szerettem volna látni.

A képzés az inklúzió témája köré szerveződött. Ez hazánkban egy kevéssé elterjedt oktatási forma. Az integráció már jóval ismertebb és gyakoribb, azonban a sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) gyermektől jelentősen nagyobb alkalmazkodást és ezzel együtt erőfeszítéseket igényel. Szerettem volna megismerni az inklúzív pedagógia szemléletmódját. Úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőséget a pedagógusok biztosíthatják az iskolákban, ehhez viszont számukra is megfelelően használható tudásra van szükség.

A kurzuson megismertem a SNI fogalmát, értelmezési körét és csoportjait. Bemutatták az integráció szintjeit és az inklúzió lehetőségeit. Végi a SNI gyermekek optimális támogatása volt a fókuszban. Ennek megfelelően számos új eszközt és módszert ismertem meg, melyekkel biztosítható az akadálymentes iskolai környezet.

A gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi állapota alapvető fontosságú a személyiségük alakulásában és a fejlődésükben is. Emiatt olyan stratégiákat próbáltunk ki, melyek segíthetik őket. Készítettünk érzelemkört és légzőtechnikákat gyakoroltunk. Meglátogattuk a Nemzeti Múzeumot, ahol csoportkohéziót erősítő játékokat próbáltunk ki. Olyan technikákat mutattak be nekünk, amikhez elengedhetetlen volt a közös gondolkodás és alkotás.

A pedagógusok objektív problémaszemlélete és megfelelő kommunikációja megalapozhatja az elfogadó légkört mindenki számára. Az általunk elsajátított erőszakmentes kommunikációnak ez a célkitűzése. 4 olyan alappillérét ismertük meg, melyeket betartva mi is segíthetjük a tanulóink viselkedésproblémáinak csökkentését és a beilleszkedésüket.

A szabadidőmben felkerestem a város nevezetességeit. Igyekeztem a kultúrát is megismerni és minél több helyi éttermet is kipróbálni. Fantasztikus 6 napot töltöttem el Barcelonában, amiért mindig hálás leszek.

 

Papp Stella

 

 

Fényképek