Veronika zeneprojekt – patrnerintézmény látogatása Pécsre – 2020. május

A tervezett tevékenységek a karantén miatt későbbi időpontban, 2021. májusában valósultak meg.

2021. május 31-én kezdődött a partneriskolával megtartott „munkatársak közös rövidtávú képzése” a Pécsi Éltes EGYMI-ben. A szakmai találkozón a kolozsvári
iskolából 9 felnőtt és kilenc gyerek vett részt. A pécsi iskola a pandémia miatt a találkozót külső helyszínre helyezte át és nem saját tanulói segítségével, hanem a kolozsvári iskola diákjainak és tanárainak bevonásával mutatta be a Veronika
zeneprojektet.
A projekt célja, hogy erősítse a gyermekekben a kapcsolatteremtés képességét, tudatossá tegye az egymásra figyelést és mindeközben szociális képességeket fejlesszen.
A zenés játékok során az utánzó mozdulatok téri orientációt, testsémát fejlesztenek, erősítik a figyelem és alkalmazkodó képességet. A zenére történő önálló mozgáskombinációk kitalálása megmozgatja a gyermekek fantáziáját és
erősíti a bennük levő kreativitást. A gyerekek motiváltan, jókedvűen vettek részt a feladatokban. Mivel a mozgások kivitelezése nagyrészt párokban történik, a feladatokat a gyerekek tanárjaik segítségével valósították meg. A többórás
szakmai munkát egy közös bográcsozás követte. A főzés alatt a két iskola pedagógusai megbeszélték, hogy a Veronika zeneprojekt hogyan illeszkedne szorosan a kolozsvári iskola munkájába, milyen lehetőség van hallássérültek esetében a zenei aláfestés kiváltására, illetve az iskola mely területein tudnák a pedagógusok jól használni ezt a módszert. A következő napokban a felnőttek és
gyerekek újabb gyakorlatokkal ismerkedtek meg, illetve zenére a diákok saját mozdulatokat találtak ki. A két intézmény pedagógusai beszéltek az eddig látott
terápiák megvalósulásáról a másik intézményben. Így szóba került a kutyaterápia bevezetése a kolozsvári iskolában, illetve a hidroterápia módszerének bevezetése a pécsi iskolában A szakmai munkát a hét végén közös túrázás és városnézés követte.

Az eseményhez tartozó fotóalbum az alábbi linkeken érhetők el: