Pályázat 4. – Erasmus+ MAGONC

A projekt célja, hogy megtanítsa az SNI-s gyerekeket az önfenntartáshoz, egészséges életmódhoz nélkülözhetetlen zöldségek és növények ismeretére, begyűjtésére, megtermelésére és tartósítására.


A cél érdekében fejleszti digitális
készségüket, figyelmüket, emlékezetüket, gondolkodásukat. A gyerekek játékos feladatokon keresztül jutnak el az iskola udvarában megépített magaságyás gyakorlati megvalósításáig. Részt vesznek fizikálisan az ágyás tervezésében, a
famunkák elvégzésében, a föld kiválasztásában, a komposztálásban, ültetésben, gondozásban, termények szedésében és tartósításában. A kordonba ültetett gyümölcsfák esetében a kordonok kialakítása, a fák szakszerű metszése arra tanítja őket, hogy kis helyeken is lehet gyümölcsöket termelni. A folyamatos munkavégzés megtámogatja a gyerekek részképességeit, miközben új tudást, szakszerű ismereteket közvetít. Megtanítja a gyereket arra, hogy a folyamatos
munkának eredménye van, és kitartásának „gyümölcse” szó szerint az a zöldség és az a gyümölcs, aminek telepítését maga végezte. A projekt másik fontos eredménye, hogy a mezők, erdők növényeinek megismerésével, a gyerek megtanulja becsülni és óvni azt a környezetet, ami „tálcán kínálja neki az” egészséget”. A környezettudatos életmód kialakítása, a környezetvédelem fontos feladata minden újabb nemzedéknek. Az SNI-s tanulók fogyatékosságaik miatt még inkább kiszolgáltatottabbak környezetüknek. A környezettel való szimbiózis megteremtése fontos feladata az iskolának. A projekt nagy segítséget nyújt abban, hogy megtanítsa a gyereket az őt körülvevő természetes erőforrások megfelelő és hatékony használatára.