Négy ország találkozója – Szituációk a közlekedésben/Jógyakorlat bemutatása a külföldi intézményeknek – 2021. április

A szlovákiai Varázskerék színjátszó csoport 2014 óta működik a speciális iskolában. A foglalkozások célja, hogy fejlessze a tanulók beszéd-és mozgáskészségét, fantáziáját, kreativitását. A csoport ezúttal a közlekedésbiztonságot célzó, a közlekedésben tanúsított helyes magatartást bemutató darabbal készült a szakmai foglalkozásra. A darab bemutatása után sor került a gyerekek által létrehozott színdarab megbeszélésére. A próbákat irányító pedagógusok és a színdarab aktivitásait elképzelő diákok lépésről-lépésre beszámoltak arról, hogyan tervezték meg, illetve kivitelezték a darabot. Meséltek azokról a dramaturgiai eszközökről, melyeknek a segítségével a nézők számára életszerűvé és tanító jellegűvé tették a színdarabot. A gyerekek bemutatták azokat a jelmezeket és díszleteket létrehozó technikákat, mellyel megtervezték, majd kivitelezték a darabban szereplő díszleteket. A koreográfia megtervezésében részt vevő pedagógusok és gyerekek saját személyes tapasztalataikról számoltak be. A kötetlen beszélgetést szituációs játékok követték, melyben gyerekek és felnőttek vettek részt. A játékok a kommunikációról, gesztusokról, hangsúlyokról és egy színdarab során fellelhető egyéb kommunikációs helyzetekről és eszközökről szóltak. A munka csoportokban folyt. A közös munka eredményeképpen a gyerekek és a felnőttek együttesen egy „mini” színdarabot mutattak be, mely a közlekedésben játszódott és valamilyen helyes vagy helytelen közlekedési szituációt mutatott be.

A színjátszó csoport munkájának megismerése után, a pedagógusok megismerkedtek az iskola agyagosműhelyében folyó munkával. Gyerekek és pedagógusok segítségével terepasztal készült közlekedési táblákkal és egyéb közlekedésben használt eszközök megformálásával.

Mind a színjátszó csoport munkája, mind pedig az agyaggal végzett tevékenység jól kiegészíti a speciális iskola oktató-nevelő munkáját. A gyerekek mindennapos tevékenységeihez mind a színjátszás (az azzal kapcsolatos próbák), mind pedig az agyagművesség szorosan illeszkedik. Mindkét tevékenység jól kiegészíti, illetve segíti azt az oktató és nevelő munkát, mellyel a királyhelmeci speciális iskola fejleszti diákjai képességeit, sikerélményt és önbizalmat ad a hátrányos helyzetű fogyatékkal élő tanulói számára.